Działania w projekcie rozpoczęte…

Praktycznie od chwili gdy dowiedzieliśmy się że otrzymaliśmy wsparcie na realizacje projektu dotyczącego problemu przemocy rówieśniczej działamy aby zachęcić jak najwięcej szkól i uczniów do udziału w zaplanowanych działaniach.

Spotykamy się dyrektorami, władzami gmin, uczestniczymy w profilaktycznych imprezach organizowanych przez podmioty z nami współpracujące, na których mówimy o problemie oraz o ogromnym znaczeniu i roli samych uczniów w tym obszarze, bo nie oszukujmy się nic się nie zmieni, póki sami uczniowie nie powiedzą zgodnym chórem Nie tolerujemy przemocy w naszej szkole.