Mamy pierwszych szkolnych ambasadorów antyprzemocowych

W pierwszy dzień ferii pierwsza grupa ambasadorów z pierwszej szkoły rozpoczęła warsztaty tematyczne o prawach dziecka. Uczestnicy ze szkoły podstawowej w Trzepowie www.facebook.com/profile.php?id=100079152004398 zapoznali się z najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jakim jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Największą uwagę skupiliśmy na prawie do życia w świecie bez przemocy, czyli też przemocy rówieśniczej, która jest tematem naszego projektu. Ambasadorzy uczyli się jak zauważać i reagować na ataki rówieśnicze, pracować nad sobą i dostrzegać pozytywne strony w na pozór trudnych sytuacjach, które można często łatwo rozwiązać.

Druga część warsztatów związana była z animacją kampanii społecznych, które nasi Ambasadorzy przeprowadzą w swoich szkołach dla swoich kolegów i koleżanek.