Warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie uczestniczyli w webinaryjnym warsztacie pt. Praca metodą projektu profilaktycznego, które poprowadził Radosław Nowak dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Radosław Nowak – dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, 25 letnie doświadczenie w pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą współtwórca oraz realizator wielu programów profilaktycznych, profilaktycznych kampanii społecznych, konferencji oraz szkoleń, koordynator gdańskiej kampanii „Kieruj bez procentów”. Od 1998 roku związany ze Stowarzyszeniem „Monar”, także współzałożyciel Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.